Table 402

Ishurdi - Bangabandhu Setu - Joydebpur

Km Km MSL Code Name To Table
205 15 ISD Ishurdi Jn RQJ 400 ↗
KLN 400 ↗
Majhagran
217 MODI Mooladuli
Ghafurabad
Dhanbila
230 CMO Chatmohar
Guakhora
239 BOO Bhangora
241 BRBE Baral Bridge
Gurmani River
244 SNG Saratnagar
Dilpashar
254 LMR Lahiri-Mohanpur
Mashisha Khola
262 ULP Ullapara
Bangani River
Salop
275 JOI Jamtoil
280 Kalia Haripur
285 SJY Sirajganj-Raipur
Sirajganj
286 12 SJYB Sirajganj Bazar
287 Sirajganj Bahirgola
290 Sirajganj Court
296 Sirajganj Ghat
(Ferry to Jagannathganj)
281 SDNP Sadanandapur
285 SYED Shahid M Monsur Ali
Bangabandhu Setu West
Rajshahi Div to Dhaka Div
Brahmaputra River
Bangabandhu Setu (4.99km)
295 13 IBBD Bangabandhu Setu East
307 BURP Bhuapur
319 HMNR Hemnagar
Dhaka Div to Mymensingh Div
326 SHTL Shohid Nagar Baroipotol
330 AMRT Advocate Matiur Rahman
JUJ Jagannathganj Ghat
(Ferry to Sirajganj Ghat)
(submerged in floods of Brahmaputra)
JUJU Jagannathganj (Upper)
332 TKND Tarakandi
335 BGQ Boira
340 SSI Sarishabari
343 BAUS Baushi
348 JFS Jaforshahi
353 KNK Kendua Bazar
Kendua Kalibari
363 19 JLX Jamalpur Town Jn
Singhjani Jn
TGI 408 ↗
BHBD 408 ↗
Bongshai River
316 TAGL Tangail
Korotia
331 MHRA Mohera
341 MZRP Mirzapur
356 Bangabandhu Hi-Tech City
362 MOCK Mouchak
Bongshai River
378 12 JYR Joydebpur Jn TGI 403 ↗
BHBD 403 ↗