The Sunderbans (inc. Bangladesh)

Route Table No.
Khulna - Jashore - Parbatipur - Raninagar Jalpaiguri 400 ↗
Poradaha Jn - Goalundo Ghat 401 ↗
Ishurdi - Bangabandhu Setu - Joydebpur 402 ↗
Narayanganj - Dhaka - Bhairab Bazar 403 ↗
Karimganj - Akhaura - Laksam - Chattogram 404 ↗
Santahar - Lalmanirhat - Fakiragram 405 ↗
Rupsha East - Bagerhat 406 ↗
Akhaura - Bhairab Bazar - Mohanganj 407 ↗
Tongi - Mymensingh - Bahadurabad 408 ↗
Chandpur - Laksam - Noakhali 409 ↗
Kanchan - Panchagarh 410 ↗