Table 314

Shahdara Bagh - Narowal - Sialkot/Chak Amru

Km Km MSL Code Name To Table
0 211 SDR Shahdara Bagh Jn KYC 300 ↗
PSC 300 ↗
QSP 313 ↗
9 KMCD Kot Mul Chand
12 BBKW Babakwal
17 SRPA Srirampura (Rahim Mubarak)
22 CHWA Chak Saiyidanwala
29 KLKT Kala Khatai (Ummedpur)
34 H SHUA Shah Sultan
39 NRNG Narang
44 KDLE Khunda Ladheke
50 MSJ Mehta Suja
55 BDML Baddomalhi
57 ALRT Alamgir Town
63 RKHS Raya Khas
67 DXA Daud
70 PJWL Pejowali
74 KGRX Kalas Goraya
79 0 236 NWL Narowal Jn
9 JSAR Jassar Jn ASR 210 ↗
12 HSGH Hazrat Shams Ghaus
18 DSKR Darbar Sahib Kartarpur
24 BSAN Bostan Afghanan
29 NRKT Nurkot
39 SKGR Tehsil Shakargarh
45 MRYL Mariyal
51 281 CKRU Chak Amru (Eastern most station in Pakistan)
87 DMLA Domala (Manjoke)
92 ASY Alipur Sayadan Sharif
97 QSB Kila Sobha Singh
107 PSW Pasrur
115 CWD Chawinda
119 ALX Alhar
127 GKO Gunna Kalan
132 TSAD Tasirabad
140 252 SLK Sialkot Jn
Sialkot City
JAT 313 ↗
WZD 313 ↗