Table 311

Lodhran - Malsi - Pakpattan - Kasur

Km Km MSL Code Name To Table
0 117 LON Lodhran Jn KYC 300 ↗
PSC 300 ↗
Loop 300 ↗
8 Mujaldiwala
15 JMH Jamraniwah
23 PJS Pir Jiwan Sultan
31 KOP Kahror Pakka
40 H AMPR Amirpur
48 SRJR Sardar Jhandir
Arewahan
56 AFS Ashraf Shah
64 132 MSX Malisi
72 Shamman
74 FNM Farm Nur Mohammad
80 NSH Nur Shah
88 ZBL Zafar Iqbal
97 VHR Vihari
106 KMSR Kussam Sar
115 MCW Machhinanwala
123 ZBA Zahirnagar
Zahirabad
131 MBWL Mandi Burewala
138 RMPR Rahmanpura
147 GOO Gaggoo
163 FNR Muhammad Nagar
Fatna
171 ARF Arif Wala
178 KPAA Kot Pir Abdul Aziz
185 MRCH Murad Chisti
Chak Datar Singh
193 PKSI Pakka Sidhar
204 164 PPX Pakpattan
214 Chah Noor Mohammad
219 MLVA Maulviwala
225 CKQ Chak Kambo
234 HWSW Haveli Wasawewala
244 KWS Kila Dewa Singh
254 BSU Basirpur
262 GLS Gul Sher
268 RSUR Rasulpur
274 MNAH
HSG
Mandi Ahmadabad
Hira Singh
280 HJC Haji Chand
289 KZN Kanganpur
293 BQS Basti Qutab Shah
299 KXU Kul Mokal
309 UMW Usmanwala
315 DOLN Dholan
320 KHUK Khudian
324 H DSRA Dostpura
337 BZH Bhila Hithar
344 204 KUS Kasur Jn ASR 210 ↗
DLI 230 ↗
RND 230 ↗