Table 141

Shikohabad - Farrukhabad

Km Km MSL Code Name To Table
1212 167 SKB Shikohabad Jn. HWH 130 ↗
(ex-HWH, via Grand Chord) DLI 130 ↗
1220 H BUBT Buda Bharthara
1224 H AON Araon
1232 H TKHA Takha
1239 KOZ Kosma
1247 H TNUE Tindauli
1259 162 MNQ Mainpuri ETW 130 ↗
1262 H MPUE Mainpuri Kacheri
1273 BGQ Bhongaon
1279 H TKRU Takhrau
1283 MOTA Mota
1291 H PKNA Pakhna
1294 H BBLK Baba Lakshman Das Puri
Mohomodabad
1299 NBUE Nibkarori
1309 H UGP Ugarpur
1311 H SRDW Shrimad Dwarikapuri
NCR/PRYJ to NER/IZN
1318 151 FBD Farrukhabad Jn. CNB 170 ↗
KSJ 170 ↗