Table 81

Nainpur - Jabalpur

Km Km MSL Code Name To Table
1119 434 NIR Nainpur Jn. (ex-HWH) G 80 ↗
CWA 80 ↗
MFR 80 ↗
1124 H JONR Jeonara
1132 PDE Pindrai
TPNI Tuiyapani (ex-NG line)
1139 H PRTR Putarra
1147 515 NDNI Nidhani
1154 569 GNS Ghansore
Satpura Ghat Section
1163 538 VNK Binaiki
Satpura Ghat Section
1175 447 SKY Shikara
1183 H 428 DRPH Devri
1187 H KDHI Kaladehi
1190 SOY Sukri Mangela
1201 BUQ Bargi
1208 H CRE Charghat Piparia
Narmada River
1216 H JPV Jamtara Paraswara
1220 GRG Guwarighat (ex-NG line)
1226 HBG Howbagh Jabalpur
SECR/NAG to WCR/JBP
1229 JBP Jabalpur
1221 GRG Guwarighat (BG line)
1229 GGGS Garha
SECR/ NAG to WCR/ JBP
1236 KEQ Kachhpura
985 (ex-CSMT)
987 MML Madan Mahal
990 420 JBP Jabalpur ET 92 ↗
PRYJ 92 ↗