Table 8

Shoranur - Nilambur Road

Km Km MSL Code Name To Table
0 26 SRR Shoranur Jn. ED 2 ↗
MAQ 2 ↗
ERS 7 ↗
4 H VDKS Vadanam Kurushshi
9 H VPZ Valapuzha
14 H KZC Kulukkalur
21 H CQA Cherukara
28 48 AAM Angadipuram
33 H PKQ Pattikad
40 H MLTR Melattur
47 H TUV Tuvvur
51 H TDPM Todiyappulam
56 VNB Vaniyambalam
60 H Vallambram
66 52 NIL Nilambur Road