Table 66

Gadag - Vijayapura - Solapur

Km Km MSL Code Name To Table
0 653 GDG Gadag Jn. UBL 55 ↗
GTL 55 ↗
13 HBL Hombal
22 BLR Balganur
31 MLP Mallapur
41 H SMKT Soman Katti
48 HLAR Hole Alur
Malaprabha River
50 H JAK Jakanur
56 LKY Lakhmapur
60 H YGA Yaragoppa
67 586 BDM Badami
80 GED Guledagudda Road
Katgeri
90 NANH Navanagara
H Neeralkeri
93 540 BGK Bagalkot
101 MGL Mugalalli
108 H KLM Kadlimatti
113 JRKT Jadrama Kunti
119 H SII Sitimani
124 H KSAR Kudala Sangama Road
Krishna River
128 529 LMT Almatti
131 H BENL Benal
137 WDL Wandal
142 H ANGR Angadgeri
146 BSRX Basavana Bagevadi Road
Telgi
151 KDGI Kudgi
157 H KGIH Kalgurki
165 MVD Mulvad
172 H HOH Honaganahalli
177 JML Jumnal
186 H IMR lbrahimpur
190 600 BJP Vijayapura
Bijapur
199 H AYB Aliyabad Road
209 MNL Minchnal
218 H KTK Kyatanakeri Road
227 NBL Nimbal
233 H CHRG Chorgi
241 IDR Indi Road
246 H MVHL Mavinahalli
251 LHN Lachyan
256 H PDNR Padnur
Bhima River
KA to MH
264 TVL Tadwal
272 SLGE Sulerjavalge
277 H AHD Aherwadi
SWR/UBL to CR/SUR
284 HG Hotgi Jn GTL 63 ↗
292 TKWD Tikekarwadi
299 462 SUR Solapur PUNE 63 ↗