Table 58

Bidar - Kalaburagi

Km Km MSL Code Name To Table
91 675 BIDR Mohammadabad-Bidar
(ex-VKB)
VKB 43 ↗
106 KHNP Khanapur PBN 43 ↗
0
9 H KNAJ Kanaji
18 HLKH Hallikhed
31 H NGNH Nandagaon Halli
37 618 HMBD Humnabad
43 647 KTAI Kattalli
Kallur Road
54 H 561 HIKD Hallikhed K
58 575 MUGI Marugutti
Marugutti Tunnel
69 H 487 KMPU Kamalapur
74 NADI Nawadgi
79 MAGN Mahagaon
84 KUKT Kurukotta
SCR/SC to CR/SUR
99 TJSP
SLNK
Taj Sultanpur
Sultanpur Karnataka
110 457 KLBG Kalaburagi WADI 63 ↗
SUR 63 ↗