Table 222

Sirhind - Daulatpur Chauk

Km Km MSL Code Name To Table
0 267 SIR Sirhind Jn. LDH 210 ↗
UMB 210 ↗
4 H FGSB Fatehgarh Sahib
8 BSPN Bassi Pathanan
15 NGWN Noganwan
24 286 MRND Morinda Jn. CDG 221 ↗
LDH 221 ↗
32 KRLI Kurali
35 CTLI Chatouli
41 MNPR Mianpur
48 RPAR Roop Nagar
57 H GANL Ghanauli
67 BARJ Bharatgarh
76 KART Kiratpur Sahib
84 ANSB Anandpur Sahib
95 H BNLY Bhanupli
104 342 NLDM Nangal Dam
Sutlej River
107 H 372 NNGL Naya Nangal
PB to HP
110 H 362 MTPR Rai Maihatpur
120 383 UHL Una Himachal
131 H 410 PH Panoh
137 444 CHTL Churaru Takarla
148 478 AADR Amb Andaura
156 516 CHMG Chintpurni Marg
164 547 DLPC Daulatpur Chauk