Table 192

Katihar - Mukuria

Km Km MSL Code Name To Table
0 33 KIR Katihar Jn. AF 170 ↗
TNPR 183 ↗
JBN 183 ↗
KDPR 190 ↗
4 NYT Nayatola
9 DNQ Dandkhora
12 GRR Gorphar
17 SI Sonaili
20 H BHNP Bishanpur
23 JAU Jhaua
Fulahar River
26 MENP Meenapur
29 SRI Salmari
35 35 MFA Mukuria MLDT 190 ↗
NJP 190 ↗