Table 76

Dornakal - Manuguru

Km Km MSL Code Name To Table
0 154 DKJ Dornakal Jn. WR 73 ↗
BZA 73 ↗
7 H PCZ Pocharam
11 GKPI Gate Karepalli
15 0 KRA Karepalli Jn.
10 SYI Singareni Colleries
Yellandu Terminus
15 KRA Karepalli Jn.
21 H GHPU Gandhipuram
29 CMW Chimalpahad
38 TPY Tadakalpudi
45 BTPD Bethampudi
55 118 BDCR Bhadrachalam Road
Reversal for all trains
Muredu Vagu River
65 GLE Gajulagudem
Kinnerasani River
82 PGP Pandurangapuram
96 AWM Aswapuram
104 91 MUGR Manuguru