Table 273

Rai ka Bagh Palace - Jaisalmer

Km Km MSL Code Name To Table
0 235 RKB Rai ka Bagh Palace RTGH 270 ↗
JU 270 ↗
2 H MMC Mahamandir
7 MDB Mandor
17 DJJ Daijar
25 Manaklao
31 MMY Marwar Mathaniya
Balarwa
41 TIW Tivari
62 OSN Osiyan
77 BKC Bhikamkor
87 SRK Samrau
Harlaya
98 Delana
106 MWT Marwar Lohawat
120 STSN Shaitan Singh Nagar
Banasar
129 KHCN Khinchan
134 222 PLCJ Phalodi Jn LGH 271 ↗
145 MBT Marwar Bithri
160 MKHR Marwar Khara
181 RDRA Ramdevra
188 AQG Ashapura Gomat
Pokharan Road
192 223 POK Pokharan
Reversal for all trains
206 OCH Odhaniya Chacha
227 SBLT Shribhadriya Lathi
248 JCH Jetha Chandan
272 THM Thaiyat Hamira
291 236 JSM Jaisalmer