Table 264

Phulera - Degana

Km Km MSL Code Name To Table
0 386 FL Phulera Jn. AF 262 ↗
RE 260 ↗
ADI 260 ↗
NWR/JP to NWR/JU
8 SBR Sambhar Lake
15 GA Gudha
MG Route
24 Jabdinagar
31 Kuchaman Road
37 Kharariyan
42 THMR Thathana Mithri
BG Route
26 GVMR Govindi Marwar
35 NAC Nawa City
42 NYK Naya Kharadia
46 H THMR Thathana Mithri
51 KMNC Kuchaman City
65 0 431 MKN Makrana Jn.
8 BIDD Bidiyad
19 Parvatsar Cattle Yard
(earlier Parvatsar Fair)
21 433 PBC Parvatsar City
71 BOW Borawar
82 BSRL Besroli
94 GCH Gachhipura
109 339 DNA Degana Jn. JU 270 ↗
RTGH 270 ↗