Table 162

Koraput - Rayagada

Km Km MSL Code Name To Table
0 882 KRPU Koraput Jn KRDL 119 ↗
KTV 119 ↗
2 KRPB Koraput 'B' Cabin
11 887 DMRT Dumuriput
19 901 DMNJ Damanjodi
33 925 BGUA Baiguda
Tunnel 1
46 901 KKGM Kakiriguma
Tunnel 2
Tunnel 3
Tunnel 4
61 910 LKMR Lakshmipur Road
74 838 SGRM Singaram
83 831 TKRI Tikiri
Tunnel 5
Tunnel 6
Tunnel 7
Tunnel 8
Tunnel 9
Tunnel 10
Tunnel 11
Tunnel 12
96 731 RUL Rauli
Tunnel 13
Tunnel 14
Tunnel 15
Tunnel 16
Tunnel 17
Tunnel 18
Tunnel 19
Tunnel 20
Tunnel 21
Tunnel 22
112 630 LLGM Lelligumma
Tunnel 23
Tunnel 24
Tunnel 25
129 495 BLMK Bhalumaska
Tunnel 26
Tunnel 27
Tunnel 28
139 409 SKPI Sikarpai
Tunnel 29
Tunnel 30
Tunnel 31
Tunnel 32
Tunnel 33
Tunnel 34
Tunnel 35
154 316 KTGA Keutguda
Tunnel 36
164 252 SPRD Singapuram Road R 118 ↗
333 (ex-R)
342 225 RGDA Rayagada VZM 118 ↗